نماینده مجلس خطاب به وزیر کار: کارگران ما چشم امید دوختند؛ شما چه کار کردید؟

یک سال کار بدون مزد در پروژه متروی اهواز/ تشکیل جلسه کمیسیون کارگری برای حل مشکلات
نماینده مردم همدان و فامنین گفت: باید برای اقشار آسیب پذیر برنامه منظم و اثرگذار دهیم. بازنشستگان ما بسیار شرایط بد پیدا کردند. چه برنامه هایی برای این افراد داریم؟

یک سال کار بدون مزد در پروژه متروی اهواز/ تشکیل جلسه کمیسیون کارگری برای حل مشکلات