جنس تولید داخلی اوخ است! شعر طنزی که با تحسین رهبری مواجه شد!

یک زن؛ معمای حمله تروریستی داعش به مجلس /عثمانی:چطور یک گونی اسلحه وارد مجلس شده است
شب گذشته در دیدار شاعران با رهبر انقلاب، محمدحسین مهدویان، شعر طنزی درباره تولید داخل خواند که با استقبال حضار و تحسین رهبری مواجه شد.

یک زن؛ معمای حمله تروریستی داعش به مجلس /عثمانی:چطور یک گونی اسلحه وارد مجلس شده است