در ایام نوروز: ۴۵۰ هزار نفر از جاذبه های تاریخی و تفریحی همدان بازدید کردند

یک روز در حمیدیه
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان گفت:
صدها نفر در ایام نوروز از اماکن گردشگری، همچون غار شگفت انگیز علیصدر، آرامگاه بوعلی سینا و باباطاهر، تپه هگمتانه، گنجنامه و صدها اثر تاریخی و سیاحتی این استان بازدید کردند.

یک روز در حمیدیه