مجرم سابقه‌دار زندانی در مرخصی یک جوان را کشت

یک خانواده در شیراز باید ماهانه 3 میلیون و 600 هزار تومان داشته باشد تا از زیر خط فقر خارج شود
فرمانده انتظامی تویسرکان گفت: مجرمی سابقه‌دار که در مرخصی از زندان به سر می برد یک جوان تویسرکانی را به قتل رساند.

یک خانواده در شیراز باید ماهانه 3 میلیون و 600 هزار تومان داشته باشد تا از زیر خط فقر خارج شود