پرداخت 10 میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری به ستاد اربعین

یازدهمین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چه سوابقی دارد؟
ایلنا نوشت: با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر تهران برای سال جاری مقرر شد تا شهرداری تهران ضمن جذب کمک‌های مردمی و خیرین، 10 میلیارد تومان اعتبار از سوی شهرداری نیز به ستاد اربعین اختصاص یابد.

یازدهمین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری چه سوابقی دارد؟