خبرسازی های بازار گوشت

یادبود ایرج انواری در خانه هنرمندان برگزار می‌شود
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رئیس انجمن صنفی گاوداران نوشت: واردات گوشت به بهانه افزایش قیمت ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می‌نماید، چرا که قیمت دام زنده تغییری نیافته و تنها برخی سودجویان اقدام به افزایش قیمت نموده‌اند.

یادبود ایرج انواری در خانه هنرمندان برگزار می‌شود