گلهای بازی: سن مارینو 0-8 آلمان

گلهای بازی: رومانی 0-3 لهستان

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۴۲

منبع خبر:

طبقه بندی:

گلهای بازی: رومانی 0-3 لهستان

دانلود مستقیم تلگرام فارسی