عبور از رودخانه جهانی

گلایه مردم از خاموش بودن کولر اتوبوس‌های واحد/ پاسخ مدیرعامل اتوبوسرانی
شرکت‌های مختلف در کشورهای متفاوت باید با فرایند جهانی شدن همراه شوند تا به موفقیت‌های بزرگ‌تر دست پیدا کنند.

گلایه مردم از خاموش بودن کولر اتوبوس‌های واحد/ پاسخ مدیرعامل اتوبوسرانی