چین و چروک پوست خبر از پوکی استخوان می‌دهد؟

گلایه دوباره قالیباف: سایت مرا با شکایت دولت بستند و سایت خودشان را راه انداختند
دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران درباره احتمال ارتباط میان چین و چروک پوست و پوکی استخوان گفت: مطالعات اولیه بر ارتباطی میان چین و چروک پوست و پوکی استخوان دلالت دارد، اما هنوز به بررسی و شواهد علمی بیشتر نیاز است تا این موضوع به طور دقیق مشخص شود.

گلایه دوباره قالیباف: سایت مرا با شکایت دولت بستند و سایت خودشان را راه انداختند