فیلم | بیانات رهبر انقلاب درباره واکنش سخت به قیام‌کنندگان علیه امنیت کشور

مقام معظم رهبری در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) فرمودند: اگر کسی علیه امنیت این کشور بخواهد قیام بکند قطعا با عکس العمل و با واکنش سخت مواجه خواهد بود؛ این را بداند.