درخواست مشاور ترامپ از معترضان به نتایج انتخابات

گزینه‌های ضد ایرانی ترامپ برای وزارت خارجه
ایرنا نوشت: با بالاگرفتن موج اعتراضات مردم آمریکا به پیروزی «دونالد ترامپ»، مشاور ویژه وی، این پیروزی را حاصل دموکراسی آمریکایی خواند و از معترضان خواست تا قبل از طرد ترامپ به او فرصت دهند.

گزینه‌های ضد ایرانی ترامپ برای وزارت خارجه

دانلود برنامه ایمو