کشف ۵۷ کیلو گرم تریاک از یک دستگاه شیرینی پزی

کنسرت بهارآفرین برای بانوان
ماموران گمرک عصر امروز موفق به کشف مقدار ۵۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به کمک سگ های مواد یاب شدند.

کنسرت بهارآفرین برای بانوان