ساخت ۲ ایستگاه آتش‌نشانی جدید در اردبیل

کنترل وکاهش جرم در استان اردبیل
شهردار اردبیل از ساخت 2 ساختمان جدید آتش‌نشانی در شهرستان اردبیل خبر داد.

کنترل وکاهش جرم در استان اردبیل