اینفوگرافیک | حجم تجارت خارجی ایران با اتحادیه اروپا در دولت یازدهم

کشف ۵۷ کیلو گرم تریاک از یک دستگاه شیرینی پزی
در اینفوگرافیک زیر تحول اساسی در روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دولت یازدهم را می‌بینید.

کشف ۵۷ کیلو گرم تریاک از یک دستگاه شیرینی پزی