ترافیک خرم آباد به حال خود رها شده است

کشف ستاره‌ای که سیاره‌های منظومه‌اش را می‌خورد!
از بیش‌تر مسئولان شهری در رابطه با ترافیک شهر سئوال می‌شود، می‌گویند منتظر طرح جامع ترافیک هستند، اما مگر در طرح جامع چه اتفاقی مهمی رخ می‌دهد، جز این‌که خیابان انقلاب، ۱۷ شهریور و حافظ تعریض و چند تقاطع غیرهم‌سطح هم ساخته شود، که آن‌هم چندسال طول می‌کشد، آیا مشکل حل می‌شود؟ مطمئن باشید چنین اتفاقی نمی‌افتد.

کشف ستاره‌ای که سیاره‌های منظومه‌اش را می‌خورد!