اجارات موقوفات به‌روز باشد/ نیت‌های واقفان به‌خوبی هدایت شود

کشف بیش از ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در ۹ماهه سال ۹۵ در شهرستان سرخه‎
عضو انجمن مبلغان کشور گفت: اجارات موقوفات امروز باید به‌روز باشد و نیت‌های واقفان به‌خوبی هدایت شود

کشف بیش از ۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در ۹ماهه سال ۹۵ در شهرستان سرخه‎