اینفوگرافیک | راهکارهایی برای اشتغال

کاندیدای مورد حمایت آیت الله مصباح در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد
در اینفوگرافیک زیر راهکارهای اشتغال از طریق کشاورزی، صنعت، شرکت‌ها و فناوری ارتباطات را می‌بینید.

کاندیدای مورد حمایت آیت الله مصباح در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد