اعلام آخرین مهلت ثبت‌نام دوره دراماتورژی بنیاد سینمایی فارابی

کارشناس روس: روحانی و پوتین مذاکرات ویژه‌ای در مسکو انجام دادند
مرکز آموزش بنیاد سینمایی فارابی، 15 فروردین را آخرین مهلت ثبت‌نام نخستین دوره‌ دراماتورژی «پرورش فیلمنامه» که اردیبهشت برگزار می‌شود، اعلام کرد.

کارشناس روس: روحانی و پوتین مذاکرات ویژه‌ای در مسکو انجام دادند