قرارداد گازی ایران و ترکمنستان تا کی ادامه دارد؟

چه کنیم با گرفتن چک، کلاه سرمان نرود؟/ راهکار مقابله با ضرر کردن از طریق قبول چک بلامحل
حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران مذاکرات بین ایران و ترکمن گاز را موفقیت آمیز اعلام کرد و گفت در آینده نزدیک همکاریهای فی ما بین ارتقاء خوبی خواهد داشت.

چه کنیم با گرفتن چک، کلاه سرمان نرود؟/ راهکار مقابله با ضرر کردن از طریق قبول چک بلامحل