تورم در ونزوئلا به ۲۴۸.۶ درصد رسید

چند سناریو دربارۀ بحران آمریکا و کره‌شمالی
در هفت ماه نخست سال جاری، تورم در اقتصاد بحران زده ونزوئلا به 7/28 درصد رسیده است.

چند سناریو دربارۀ بحران آمریکا و کره‌شمالی