حاج‌صفی نامزد زیباترین گل هفته سوپر لیگ یونان

چند درصد مردم از وضعیت امنیت کشور رضایت دارند؟
تسنیم نوشت:ملی‌پوش ایرانی تیم پانیونیوس آتن نامزد دریافت جایزه 5 هزار یورویی زیباترین گل هفته سوپر لیگ یونان شد.

چند درصد مردم از وضعیت امنیت کشور رضایت دارند؟