پشت پرده سپرده گذاری مردم در 8700 بانک و موسسه مالی و اعتباری

چاقی، بلای جان زنان فارس
«خبرجنوب» نوشت: رئیس اتاق بازرگانی شیراز با اعتراض به عدم همراهی نمایندگان مردم فارس در مجلس با این تشکل، از رسانه های استان خواست پیام رسان اعتراض فعالان بخش خصوصی باشند.

چاقی، بلای جان زنان فارس