واکنش توئیتری حسام‌الدین آشنا به فهرست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهم

پیکر دختر سه ساله تهرانی در رودخانه دوهزار تنکابن پیدا شد
ایلنا نوشت:مشاور فرهنگی رئیس جمهور به انتشار لیست‌های مختلف از ترکیب دولت دوازدهم واکنش نشان داد.

پیکر دختر سه ساله تهرانی در رودخانه دوهزار تنکابن پیدا شد