فیلم | کشف مدرسه و سالن جلسات سری داعش در سوریه

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت بودجه در نیم دهه آینده
سربازان سوری به تازگی تونل‌هایی مخفی متعلق به عناصر گروهک تروریستی داعش در السلمیه سوریه کشف کرده اند که ظاهرا یکی از آنها محل برگزاری کلاس‎های داعش برای آموزش به نیروهای خود و همچنین مکانی برای برگزاری جلسات سری آنها بوده است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت بودجه در نیم دهه آینده