سیدحسن خمینی:رحماء بینهم باشیم تا بتوان اشداء علی الکفار هم باشیم/بایدبه حال جهان اسلام خون گریه کرد

پیش‌بینی جالب بازیکنی که یک سوپر گل به پرسپولیس زد
جماران نوشت: یادگار امام، وحدت را تنها راه تحصیل عزت اسلامی دانست و گفت: کسی که بگوید من اسلام هستم و دیگران هرگونه که باشند اسلام نیستند و از اسلام خارج هستند، بستر یک تنازع دائمی را فراهم کرده است.

پیش‌بینی جالب بازیکنی که یک سوپر گل به پرسپولیس زد