امام‌جمعه شهرکرد: بردستان پدر قهرمان شهید قاسمی بوسه می‌زنم و بر این بوسه افتخار می‌کنم

پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات تعمیر ومرمت حمام تاریخی روستای بارده در استان چهارمحال وبختیاری
نماینده ولی‌فقیه دراستان و امام جمعه شهرکرد گفت: بر دستان پدر قهرمان شهید قاسمی بوسه می‌زنم و بر این بوسه افتخار می‌کنم

پیشرفت ۸۰ درصدی عملیات تعمیر ومرمت حمام تاریخی روستای بارده در استان چهارمحال وبختیاری

دانلود رایگان اینستاگرام