راه‌یابی ۱۰ نمایش خیمه شب بازی به جشنواره آیینی و سنتی

پیشرفت ٨٠ درصدی تدوین سند راهبردی فعالیت های قرآنی لرستان
دبیرخانه جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی، 10 نمایش عروسکی (خیمه شب بازی) را برای حضور در هجدهمین دوره جشنواره معرفی کرد.

پیشرفت ٨٠ درصدی تدوین سند راهبردی فعالیت های قرآنی لرستان