دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در 63 رشته بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد

پیام سید عباس دانایی فرماندار سمنان در خصوص تبریک 17 مرداد روز خبرنگار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در 63 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کاردانی به‌صورت بدون آزمون دانشجو می‌پذیرد

پیام سید عباس دانایی فرماندار سمنان در خصوص تبریک 17 مرداد روز خبرنگار