وضعیت قرمز ۲۵۲تالاب ایران/ عامل؛ دخالت انسان و البته تغییر اقلیم

پوتین با نتانیاهو دیدار کرد
ایرنا نوشت: مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 252 تالاب در ایران به علت تغییرات اقلیمی و دخالت انسانی در وضعیت قرمز قرار دارند.

پوتین با نتانیاهو دیدار کرد