روایت دوربین مخفی 90 از ممنوعیت سیگار در استادیوم‌ها

پوتین، قانون لغو تابعیت تروریست‌ها را امضاء کرد
مصرف دخانیات در ورزشگاه‌های کشور ممنوع شده است.

پوتین، قانون لغو تابعیت تروریست‌ها را امضاء کرد