تصاویر | ماه شیرین رمضان

پنالتی‌زن اول پرسپولیس در لیگ هفدهم مشخص شد
ماست، نشاسته، آرد و خمیرمایه در تشت های بزرگ بهم می آمیزند و راهی دیگ های روغن جوشان می شوند. این فرمول جادویی خوش طعم ترین شیرینی مناسبتی ایران است. زولبیا بامیه ای که اگرچه ریشه در مطبخ های عربی دارند اما پیوند خوردنشان با ماه مبارک رمضان، آنها را جزوی از فرهنگ غذایی ما کرده است. در گزارش تصویری زیر مراحل طبخ این شیرینی خوشمزه را می بینید.

پنالتی‌زن اول پرسپولیس در لیگ هفدهم مشخص شد