آیت‌الله سیستانی در نجف روز یکشنبه هفتم خرداد را اول ماه رمضان اعلام کرد

پروین مقابل انتقادها پشت طارمی درآمد
آیت‌الله سیستانی روز یکشنبه هفتم خرداد ماه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

پروین مقابل انتقادها پشت طارمی درآمد