تأثر یک نماینده از جمع‌آوری گورخواب‌ها

پروانه ساخت پنج فیلم صادر شد
ایسنا نوشت: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه گزارش وزارت کشور و مسئولین شهریار به نمایندگان مجلس در خصوص موضوع گورخواب‌ها شد.

پروانه ساخت پنج فیلم صادر شد