گوینده اخبار تلویزیون در بیمارستان بستری شد

پروانه ساخت فیلم مهران مدیری صادر شد
رضا حسین‌زاده، گوینده اخبار صدا و سیما به دلیل مشکلات ریوی ناشی از جراحات شیمیایی در بیمارستان بستری شد.

پروانه ساخت فیلم مهران مدیری صادر شد

دانلود تلگرام