فیلم | وقتی مردم با موگرینی سلفی می‌گیرند!

پرسپولیس سفید پوش مقابل نفت قرمز پوش
واکنش‌های جالب مردم به ماکت موگرینی را ببینید؛ برخی سلفی گرفتند و بعضی هم سلفی‌گیرندگان را سرزنش کردند.

پرسپولیس سفید پوش مقابل نفت قرمز پوش