ترافیک نیمه سنگین در جاده چالوس، هزار و قزوین

پرسپولیس بهترین تیم ایرانی دنیا اما نهم در آسیا!
پلیس راه راهور وضعیت جوی و ترافیکی عصر پنجشنبه ١٠ فروردین ۹۶ را اعلام کرد.

پرسپولیس بهترین تیم ایرانی دنیا اما نهم در آسیا!