تصاویر | بدرقه و استقبال از شهدای حادثه تروریستی مرز میرجاوه

پرسپولیسی‌ها اردوی شب بازی را هم تحریم کردند
شهدای حادثه تروریستی مرز میرجاوه در فرودگاه زاهدان بدرقه شدند و در فرودگاه مشهد مورد استقبال قرار گرفتند.

پرسپولیسی‌ها اردوی شب بازی را هم تحریم کردند