مردم هر گونه مشاهدات مشکوک را در اسرع وقت گزارش کنند

پرداخت تسهیلات 50میلیونی برای نوسازی خانه‌های بافت فرسوده شیراز
«خبرجنوب» نوشت: دادستان شیراز گفت: افرادی مرتبط با عوامل داعش در لارستان شیراز در پی اقدامات امنیتی و اطلاعاتی موثر دستگیر شده اند و بازجویی از آنها ادامه دارد.

پرداخت تسهیلات 50میلیونی برای نوسازی خانه‌های بافت فرسوده شیراز