توضیح سخنگوی جمنا درباره برگزار نشدن دومین مجمع عمومی در اسفند

پرداخت تسهیلات به مراکز تحت نظارت، مشروط به مناسب سازی آن مرکز است
ایسنا نوشت:‌سخنگوی هیئت رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اعضای هیات رئیسه در حال رایزنی با 10 کاندیدایی است که بیشترین آرا را در مجمع عمومی نخست جبهه مردمی، کسب کرده‌اند.

پرداخت تسهیلات به مراکز تحت نظارت، مشروط به مناسب سازی آن مرکز است