اعمال محدودیت‌های ترافیکی از ۱۱ تا ۱۴ فروردین‌ماه در جاده‌های استان اردبیل‌

پاسخ محسن هاشمی به حملات تند قالیباف
محدودیت‌های ترافیکی ویژه‌ای از ۱۱ تا ۱۴ فروردین‌ ماه در جاده‌های استان اردبیل اعمال خواهد شد.

پاسخ محسن هاشمی به حملات تند قالیباف