شرط ضامن برای فروش اقساطی مسکن مهر حذف شد

پاسخ اژه‌ای به سوالی درباره تغییر قضات در پرونده بابک زنجانی و شائبه‌های آن
تسنیم به نقل از مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران از توافق باشهرداری برای اتصال مترو پردیس به خط ۴ (سرخه حصار) خبر داد و گفت: بانک مسکن شرط ضامن را برای فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر حذف کرد.

پاسخ اژه‌ای به سوالی درباره تغییر قضات در پرونده بابک زنجانی و شائبه‌های آن