تصاویر | تصادف پژو با تیر چراغ برق

پادکست | صدایی که علی مطهری از ۵ سالگی‌اش منتشر کرد
تصادف صبحگاهی پژو ۲۰۶ با تیر چراغ برق در خیابان هنگام، موجب مصدومیت شدید راننده این خودرو شد.

پادکست | صدایی که علی مطهری از ۵ سالگی‌اش منتشر کرد