تصاویر هوایی از خسارات توفان ایرما در آمریکا

ویزای پرسپولیسی‌ها هنوز صادر نشده
وقوع توفان دریایی ایرما 95 درصد از مناطق ساحلی جزیره سن‌مارتین در کارائیب را درنوردید و 8 قربانی بر جا گذاشت.

ویزای پرسپولیسی‌ها هنوز صادر نشده