قیمت آپارتمانهای 10تا 15 ساله در نقاط مختلف تهران

وکیل مطهری:حالاکه عاملان حمله به موکلم درشیراز،آمر اصلی رامعرفی کردند،رضایت می دهیم/اسمش را نمیگویم
روزنامه دنیای اقتصاد حدول زیر را منتشر کرد.

وکیل مطهری:حالاکه عاملان حمله به موکلم درشیراز،آمر اصلی رامعرفی کردند،رضایت می دهیم/اسمش را نمیگویم