هیچ چاه آبی در ایام انتخابات مسدود نشده است

وضعیت تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی شهرکرد به مرز قرمز رسید
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: انسداد چاه‌ها غیرمجاز در ایام انتخابات و قبل از آن در حد صفر بوده است، و اگر هم در این ایام چاه غیر مجازی مسدود می‌شد قطعا با حکم قضایی و پیگیری و هزینه شاکی خصوصی پرونده اتفاق افتاده، البته تا حد امکان نیز این احکام با تاخیر اجرا شده است.

وضعیت تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی شهرکرد به مرز قرمز رسید