وزیر راه فروشنده تهران به سوداگران را معرفی کرد

وزیر دفاع: آمریکا در توهم تاثیرگذاری بر انتخابات ایران است /ترویسم خوب و بد نداریم
وزیر راه در کانال تلگرامی خود به اظهارات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

وزیر دفاع: آمریکا در توهم تاثیرگذاری بر انتخابات ایران است /ترویسم خوب و بد نداریم