ترکیب پرسپولیس برای دیدار با سیاه‌جامگان اعلام شد

وزیر خارجه قطر:کشورهای عضو شورای همکاری در تکاپوی بهبود روابط با ایران هستند
ترکیب پرسپولیس برای دیدار با تیم سیاه‌جامگان مشخص شد.

وزیر خارجه قطر:کشورهای عضو شورای همکاری در تکاپوی بهبود روابط با ایران هستند