ابتکار: مهار کانون‌های گرد و غبار ایران کلید خورد

وزارت بهداشت: روزنامه قدس فایل کامل مصاحبه را منتشر کند تا درست قضاوت شود
ایسنا نوشت: توافقنامه اجرایی بین کشورهای ایران و عراق به منظور راه اندازی مزرعه آموزشی و پژوهشی مقابله با گردوغبار منعقد شد.

وزارت بهداشت: روزنامه قدس فایل کامل مصاحبه را منتشر کند تا درست قضاوت شود