تشریح چگونگی و شرایط تخصیص تسهیلات به متقاضیان

ورود حجاج نرخ مرغ را افزایش می‌دهد
رییس کارگروه اعطای تسهیلات به کتابفروشی‌ها، چگونگی اختصاص این تسهیلات را تشریح کرد.

ورود حجاج نرخ مرغ را افزایش می‌دهد