۱۱ بازیکن به تیم اردوی تیم ملی جوانان اعزام شدند

واگذاری بیش از یک میلیون و چهارصدهزار خط تلفن همراه در لرستان
استان لرستان از لحاظ فیزیک بدنی ،ژن و نوع عضلات دارای استعداد ویژه ای بوده و جزو نژادهای برتر برای فعالیت این حرفه خواهد بود

واگذاری بیش از یک میلیون و چهارصدهزار خط تلفن همراه در لرستان